Home

Horecaondernemingen worden regelmatig geconfronteerd met activiteiten van personen die schade toebrengen aan horecaondernemers, horecamedewerkers of hun gasten. Het gaat dan om overlast in de horecaonderneming en dat kan een bedreiging vormen voor de veiligheid in de horecaonderneming. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld drugsgebruik, geweld en lastig vallen van personeel.

In 2012 is een convenant Veilig Uitgaan Sittard-Geleen getekend. Hier is ondermeer het collectief horecaverbod voor Sittard-Geleen gezamenlijk uit voortgekomen. Het is de bedoeling overlastgevers in de uitgaansgelegenheden in de binnenstad van Sittard en Geleen te weren, met als doel om een goede sfeer in de horeca te behouden. Ook kan een preventieve werking uitgaan van het collectief horecaverbod. Potentiële overlastgevers weten vooraf wat de consequenties zullen zijn indien men zich misdraagt, namelijk een collectief horecaverbod.